Interior Rates

Wallpapers

 • Korean Wallpaper: 4800 – 5500 Per Roll
 • China Wallpaper: 3500 – 3800 Per Roll

Wooden Flooring

 • Matt Wooden Flooring: 125 Per Sft
 • Gloss Wooden Flooring: 155 Per Sft
 • Krono Germany Wooden Flooring: 240 Per Sft
 • Skirting/ Reducer: 950 Per Piece

PVC Flooring

 • PVC Matt: 70 Per Sft
 • PVC Gloss: 70 Per Sft

Window Blinds

 • Zebra Blinds: 350-380 Per Sft
 • Roller Blinds: 160 Per Sft
 • Vertical Blinds: 115 Per Sft
 • Chick Blinds: 160 Per Sft